Home

Het pgb is een budget dat u kunt krijgen vanuit de overheid waar u zelf uw zorgverleners mee kunt inhuren, hulpmiddelen kunt aanschaffen en voorzieningen kunt realiseren. Wanneer u chronisch ziek bent of een beperking hebt, heeft u in de meeste gevallen recht op een pgb (persoonsgebonden budget). Wel moet u een pgb eerst zelf aanvragen voordat u deze kunt ontvangen. Hoe u precies een pgb kunt aanvragen en welke mogelijkheden er naast de pgb nog meer zijn leggen we u graag uit op deze website. 

“Persoonsgebonden budget is een potje geld waarmee u zelf uw zorg kunt regelen” 
Naast de pgb zijn er nog twee andere mogelijkheden om zorg aan huis te regelen. Namelijk zorg in natura en een combinatie van pgb en zorg in natura. Hieronder leggen we de verschillen kort uit: 

Zorg in natura

Met de zorg in natura hoeft u zelf de financiering van de zorg niet te regelen. Het gaat hierbij dan ook vaak om zorg die door reguliere zorginstellingen wordt aangeboden. Het nadeel is dat de instelling bepaalt wie de zorg bij u komt verlenen en op welk tijdstip.

Combinatie van pgb en zorg in natura

Met deze optie kunt u er voor kiezen om de zorg op te splitsen. Zo kunt u er voor kiezen om bepaalde zorg te laten regelen door zorginstellingen en andere zorg zelf uit te besteden. U kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om medische zorg uit te besteden aan een zorginstelling en huishoudelijke hulp zelf in te kopen.