Pgb aanvragen

Er zijn vier manieren om een pgb aan te vragen, deze vier manieren zijn verdeeld in bepaalde zorgklassen. Hieronder lees je per zorgklasse hoe u een pgb kunt aanvragen.

Intensieve, langdurige zorg (24/7 toezicht of zorg)

Wanneer u woont en werkt in Nederland bent u als het goed is verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze verzekering dekt ziektekosten die niet onder uw gewone zorgverzekering vallen. 

Om in aanmerking te komen voor pgb moet u eerst een onderzoek aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ze bepalen vervolgens of u recht heeft op een pgb volgens de Wet Langdurige zorg en hoe hoog het bedrag gaat worden. 

> Bekijk zelf of u een Wlz-onderzoek moet aanvragen
Hulp bij huishouden, hulpmiddelen, hulpvoorzieningen, kort verblijf en dagbesteding

Het aanvragen van een pgb in deze situatie regelt u met uw gemeente. Na het aanvragen van een pgb stellen zij een onderzoek in naar uw situatie en gaat hierover met u in gesprek. Om een pgb te kunnen aanvragen via uw gemeente heeft u het formulier “pgb-plan” en/of “budgetplan” van uw gemeente nodig. Deze is in veel gevallen te downloaden via de website van uw gemeente of aan te vragen bij uw gemeente. Hierna volgt een vervolgtraject geleid door uw gemeente.

Zorg voor kinderen

Dat kinderen en jongeren recht hebben op een pgb is geregeld in de nieuwe Jeugdwet. Het aanvragen van een pgb voor uw kind regelt u via uw gemeente, zij bepalen aan de hand van de situatie of uw kind recht heeft op een pgb. Om een pgb te kunnen aanvragen via uw gemeente heeft u het formulier “pgb-plan” en/of “budgetplan” van uw gemeente nodig. Deze is in veel gevallen te downloaden via de website van uw gemeente of aan te vragen bij uw gemeente. Hierna volgt een vervolgtraject geleid door uw gemeente.
Persoonlijke zorg en verpleging en intensieve kindzorg (via zorgverzekeraar)

Wanneer uw zorgverzekeraar uw zorgvraag heeft vastgesteld en u voldoet aan de eisen voor een pgb dan kunt u deze aanvragen met het daarvoor bestemde formulier. Dit formulier vindt u terug op de website van uw zorgverzekeraar of is telefonisch aan te vragen bij uw zorgverzekeraar. In veel gevallen vraagt je zorgverzekeraar tijdens de aanvraag naar een budgetplan, deze moet u zelf verzorgen. Ook wordt er gevraagd om een motivatie van uw aanvraag. Het invullen van “ik wil eigen regie over mijn zorg” is niet voldoende, denk hierover dus goed na.

Het kan zomaar zo zijn dat u recht heeft op meerdere van de hierboven genoemde pgb’s. Dit omdat u een indicatie heeft voor begeleiding, verpleging en verzorging. U moet vervolgens de pgb’s zelf aanvragen, u ontvangt ze namelijk niet automatisch. Een pgb loopt altijd via de gemeente of via uw zorgverzekeraar.